Forskning och studier

Gymnastikförbundets ambition är att försöka ligga på framkant när det gäller att på olika sätt koppla all verksamhet mot validerade verktyg och arbetssätt både i kommande nya utbildningar, i de erbjudanden om samverkan vi har med olika externa aktörer och den vardagliga verksamheten. Vi strävar efter att lära oss mer om vår idrott och ett sätt att göra det är att vara delaktig i forskning och studier.

För att vi ska sortera och validera vad vi som förbund ser är viktigt ur ett helhetsperspektiv tar vi varje förfrågan och värderar den efter en och samma metodmall där vi efterfrågar vissa fakta för att kunna värdera studien/ förfrågan mot andra studier/ förfrågningar och mot de konkreta frågor vi önskar få svar på för utveckling av vår verksamhet.

Vi efterfrågar:

1 Projektbeskrivning innehållande budgetplan, namngivna personella resurser som ska hantera insamlad data samt ansvara för studien och tidsaxel för genomförande och färdigställande av densamma.

2 Etikprövningsansökan till EPN med tillhörande handlingar som ska ingå i metod där dessa presenteras med psykometri och referens samt specifikt formulering kring information och samtycke för deltagande för aktiv och målsman för aktiv under 18 år.

3 Diarienummer för etikprövningsansökningens godkännande hos EPN.

Vi kommer att premiera studier och arbeten som ingår i större studier kopplade mot väl etablerade universitet och högskolor, alternativt som ingår i ett sammanhang som vi just då har ett samlat intersse kring och där vi som förbund kan se en vinst för våra medlemmar att genomföra studien. Varje ärende prövas enskilt mot ovan kriterier och mot förbundets egna plan för kompetens- och utvecklingsfrågor.

Vid frågor hör av dig på mail medicin@gymnastik.se