Medicinskt nätverk

Nationellt medicinskt nätverk

Gymnastikförbundet har, i samarbete med våra regioner, arbetat fram ett medicinskt nätverk i Sverige. Nätverket består av olika medicinska resurser som har olika kompetensområden och professioner. Alla medverkande har anmält sitt intresse att finnas behjälpliga i närliggande förening och/ eller på egna kliniker och hos vårdgivare för att lämna råd, stöd och vård.

Nätverket har inventerats och kvalitetssäkrats i form av ett frågeformulär där vi efterfrågat legitimering, kompetens, utbildning mm för att du som är i behov av vård ska veta att resursen uppfyller förbundets grundkrav. Vården hos de olika aktörerna kan vara antingen privat eller ges inom ramen för öppenvården om aktören är ansluten till Landstinget.

Gymnastikförbundet tillhandahåller här Excel, 27 kB. kontaktuppgifter till de olika aktörerna men du får själv utröna vilken kontakt som kan vara bäst för just dig för just den skadeproblematik du har.

Om du har fler tips på aktörer som du vill koppla till nätverket eller om du är en legitimerad medicinsk resurs och vill kopplas till oss för rekommendation till våra medlemmar- hör av dig till medicinska koordinatorn på mail: medicin@gymnastik.se