Stödmaterial

Här samlar vi stödmaterial som finns för våra medlemmar. Materialet kan både ge stöd till gymnaster, ledare och föräldrar.

Som stödmaterial hittar du:

  • BAS-programmet - ett gymnastiskt basträningsprogram med syfte att stärka balans, koordination, kontroll och styrka inom de vanligaste gymnastiska problemområden.
  • Energibrist och Ätstörning - tecken, förebyggande och handlingsplan.
  • Information och rekommendationer vid kort och långflyg - tips till dig som ska resa!
  • Kostregi innan, under och efter tävling - Stöd i matintag för att förbättra din insats i samband med tävling.
  • Medicinska åtgärdstrappan - vägledning för återgång till träning efter skada.
  • Rekommendationer infektion - råd kring infektioner; hur du förebygger och hur du som aktiv kan träna efter infektion.
  • Riktlinjer för stretch och rörlighetsträning - vad bör du som gymnast och ledare tänka på i samband med att du bedriver stretch och rörlighetsträning.