Svedea

En bild

Gymnastikförbundet rekommenderar starkt att alla gymnaster som är medlemmar och deltar i föreningens verksamhet ska vara olycksfallsförsäkrade. Av den anledningen har förbundet ett förmånligt avtal med det nya försäkringsbolaget Svedea, som endast är tillgängligt för förbundets medlemsföreningar.

Tillsammans med Pensum och Riksidrottsförbundet möjliggör Svedea att projektet medicinskt stöd kan genomföras.

Läs mer om projektet medicinskt stöd här

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer