Värdegrundsarbete

VÄRDEGRUND – beskriver föreningens grundläggande värden och gemensamma värderingar och ska beskriva föreningens förhållningssätt, rättesnören och ledstjärnor. En värdegrund är en uppsättning värderingar och spelregler eller kännetecken som ska tydliggöra hur man i den egna föreningen ska och vill förhålla sig till varandra och till sin verksamhet.

En värdegrund svarar på frågan:
”vad ska känneteckna hur vi gör och agerar i vår förening?”

Svensk Gymnastiks värdegrund:

  • Glädje och gemenskap
  • Nyfikenhet och utveckling
  • Öppenhet och trygghet

VÄLMÅENDE FÖRENING

Vi har flera material som föreningen kan använda i arbetet med att skapa en välmående förening.