GF Västs uppdrag och utformning

Vad är vårt uppdrag?

Gymnastikförbundet Västs uppdrag är att vara Svenska Gymnastikförbundets förlängda arm genom att stödja, utveckla och ge god service till alla våra föreningar både stora och små. Dessutom skall vi arrangera och marknadsföra Gymnastikförbundets alla utbildningar på ett så bra sätt som möjligt så att vi blir fler ledare och då också kan ta till oss fler gymnaster.

Vi har föreningar inom de flesta av gymnastikens verksamhetsinriktningar.
Vissa har många olika verksamheter, medan andra har en sorts gymnastik. Föreningarna finns spridda i hela vår region som sträcker sig från Åmål i norr till Laholm i söder och från Göteborg i väst till Karlsborg i öst.

Hur ser vår organisation ut?

Gymnastikförbundet Väst är organiserat så att det finns en styrelse bestående av 9 personer som väljs på årsmötet i mars varje år. Till sin hjälp har styrelsen följande kommittéer som specialicerat sig på de olika diciplinerna inom gymnastikfamiljen:

Aerobic Gymnastics
Gruppträning
Kvinnlig Artistisk Gymnastik
Manlig Artistisk Gymnastik
Rytmisk Gymnastik
Truppgymnastik
Trampolin och DMT

Dessutom finns en kommitté för Gymnastikens Hus i Göteborg, då förbundet äger byggnaden och ansvarar för dess skötsel, underhåll och ändamålsenlig utrustning.

I dagsläget saknas kommittéer för barn-/ungdomsgymnastik, hopprep och parkour. Har du frågor kring dessa verksamheter är du välkommen att kontakta vårt kansli på vast@gymnastik.se

För att komma i kontakt med kommittéerna, klicka på respektive disciplins sida under huvudrubriken "verksamheter".