Paragymnastik - Alla kan gympa

Pojke och gymnastikringar

Vad är Paragymnastik?

Paragymnastik är ett samlingsnamn för all gymnastik, oavsett verksamhet, för personer med någon form av funktionsnedsättning.

Svensk Gymnastik har som målsättning att kunna erbjuda ett brett spektrum av verksamheter inom paragymnastik. De flesta verksamheter kan med vilja och rätt kompetens anpassas för att inkludera personer med någon form av funktionsnedsättning.

I Sverige finns paragymnastik än så länge endast som träningsform. Ett av koncepten kallas för Alla kan gympa.

Internationellt finns gymnastiken med i Special Olympics som erbjuder olika träningsformer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vad är Alla kan gympa?

Alla kan gympa är en verksamhet för personer med funktionsnedsättningar,
t.ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi utgår från rörelseglädje och ser möjligheter istället för begränsningar i vår verksamhet.

Du får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet och röra dig till musik. Vi leker lekar, bygger banor och testar olika typer av redskap så att du får tränadin kropp på så många olika sätt som möjligt.

En del grupper har en särskild inriktning på sin verksamhet och tränar exempelvis mest trampolin, motionsgymnastik eller parkour, andra tränar blandad redskapsgymnastik varje gång. Alla kan gympa har något spännande, roligt och engagerande för alla.

Hur fungerar det?

För oss är individen viktigare än diagnosen och därför strävar vi efter att alltid anpassa vår verksamhet utifrån varje enskild deltagares behov. Våra ledare har oftast erfarenhet av olika funktionsnedsättningar men även gymnastikspecifika utbildningar med kunskap i hur verksamheten anpassas för olika behov.

Det är viktigt för oss att vara fler ledare för att skapa en trygg miljö och för att undvika inställda aktiviteter. Rutiner är viktigt, träningen är utformad på
ett igenkännligt sätt genom att vi exempelvis inleder och avslutar aktiviteterna på liknande sätt varje gång.

I region väst erbjuds Paragymnastik och "Alla kan gympa" i en handfull föreningar, men intresset är växande och fler är på väg att starta upp grupper. Vill du veta mer kan du kontakta oss på kansliet på vast@gymnastik.se alt. 0707-640815 eller kommitténs kontaktperson Marie Svensson på marie_svensson@hotmail.com

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer