Paragymnastik

Vad är paragymnastik?

Paragymnastik är samlingsnamnet på verksamhet inom Svensk Gymnastik som erbjuder träning för personer med någon form av funktionsnedsättning..

Vad kan paragymnastik vara?

Svensk Gymnastik har som målsättning att kunna erbjuda ett brett spektrum av verksamheter inom paragymnastik. De flesta verksamheter kan med vilja och rätt kompetens anpassas för att inkludera personer med någon form av funktionsnedsättning.

  • Alla kan gympa – grundmotorisk träning & rörelseglädje – alla är välkomna.
  • Träningsverksamhet i separata grupper med fokus på specifik disciplin/verksamhet
  • Gruppträning med fokus på kondition, styrka och rörlighet för unga vuxna och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Träning i ordinarie verksamhet för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller enbart rörelsenedsättning 

Johanna Hedgårdh
Projektledare paragymnastik och inkludering
epost: johanna.hedgardh@gymnastik.se

ParaMe är en tjänst som hjälper till att hitta träning som passar dig. Klicka för att hitta en gymnastikförening.

Bildtext på bakgrundsbild med gradient blå till lila: Para 'Me Hitta din träning

FÖLJ PARAGYMNASTIK PÅ FACEBOOK

Var med i diskussioner och inspireras av utvecklingen kring paragymnastik runt om i Sverige.

Paragymnastik i Sverige på Facebook

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer