Försäkringar

Försäkringar för medlemmar och föreningar

Det är alltid föreningens ansvar att se över att ni har ett fullgott försäkringsskydd för medlemmar, redskap, inventarier och eventuella anställda. Som medlem i en förening är det ditt ansvar att se till att du har betalat medlemsavgiften till din förening. Som tävlingsgymnast är det ditt ansvar att kontakta din förening och säkerställa att du har en tävling försäkring med licens. Tävlingsförsäkringen är personlig.

Våra försäkringar

Gymnastikförbundet erbjuder idag en helhetslösning för försäkringsskydd tillsammans med våra samverkansparters Tydliga (tidigare Pensum), Svedea och Folksam.

Vi delar in försäkringarna i tre kategorier för att du som medlem/försäkringsansvarig i förening lätt ska hitta det du söker:

A Försäkringar för ledare och funktionärer

B Försäkringar för aktiva

C Försäkringar för föreningen

Under respektive undermeny finner du information om de olika försäkringarna. Vi har även sammanställt allt i ett samlingsdokument som du finner här. Pdf, 282 kB.

Kompletterande försäkringsskydd

Vi har idag ofta flera försäkringar som kan träda in om olyckan är framme. Det är viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd, så att du känner att du har det skydd du önskar. Det är bra att kontrollera vad som gäller för just dig och de försäkringar du har och komplettera innan olyckan är framme.

Vi erbjuder även privat olycksfalls-/sjukvårdsförsäkring via Folksam BAS/BAS Plus.

Vem kontaktar jag för att teckna en försäkring eller anmäla en skada?

Under rubriken Kontaktuppgifter i menyn till vänster, finner du kontaktuppgifter till Tydliga och Gymnastikförbundet, samt till alla samverkansparter, om du behöver stöd och råd i vilken försäkring du behöver.