Bilda och driva förening

Gymnastikförbundets medlemmar är ideella föreningar som bedriver antingen gymnastik, akrobatik och/eller gruppträning i sin verksamhet. Gymnastikförbundets främsta uppgift är att utveckla, utbilda och företräda alla medlemsföreningarna i landet.

Gymnastikförbundet är ett av landets största idrottsförbund med omkring 245 000 medlemmar i ca 1100 föreningar.

Gymnastikförbundets verksamhet är indelad i åtta regioner där föreningarna tillhör en region beroende på var i landet föreningen finns. Alla föreningar är dock medlemmar direkt i Gymnastikförbundet på nationell nivå.

Gymnastikförbundet är ett av totalt 72 specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet.

Gymnastikförbundets verksamhet och organisation regleras i stadgarna. Gymnastikförbundets stadgar revideras regelbundet genom beslut på förbundsmötet som genomförs vartannat år. Klicka här för att läsa stadgarna som fastställdes av förbundsmötet 2022.