Gymnastikens styrelsehandbok

Gymnastikens styrelsehandbok är en webplattform med verktyg för föreningsstyrelsen för att kartlägga och fatta beslut kring utveckling av den egna föreningen. Styrelsehandboken utgår från Svensk Gymnastik Vill, Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, Gymnastikförbundets anvisningar för barn- och ungdomsgymnastik och Skapa trygga idrottsmiljöer. Pdf, 4 MB.

Styrelsehandboken är framtagen för att hjälpa föreningsstyrelser att:

 • Medvetandegöra, öka kunskapen och ge ett stöd kring de faktorer som påverkar föreningsmiljön.
 • Skapa samsyn kring en föreningsbaserad hållbar och utvecklande tränings- och tävlingsmiljö där varje individ ges möjlighet att efter egna förutsättningar och mål, utvecklas i sin egen takt mot önskad nivå.

Målsättningen är att materialet ska hjälpa till att förenkla för styrelsen att driva och utveckla befintlig verksamhet.

Materialet bygger på slutsatser och analys från arbetet i forskningsrapporten Goda idrotts- och utvecklingsmiljöer från 2016 av P-G Fahlström, M Glemne och S Linnér. Modellen har sitt ursprung i en modell som den amerikanske utvecklingspsykologen U Bronfenbrenner presenterade 1979 och som sedan psykolog K Henriksen vid Danmarks Universitet, Odense, omarbetade till idrottsmiljö.

Arbetsmodellen

Styrelsehandboken utgår från en arbetsmodell som visar vilka områden som påverkar utvecklingen av en förening och de aktiva inom den samt hur dessa områden befinner sig i förhållande till föreningen och till varandra. Huvudfokus är att säkerställa arbetet med den direkta och närmaste föreningsmiljön. Områdena 1-5 (direkta) och 6-9 (närmaste) har därför bedömts vara de viktigaste. Övriga områden (10-14, yttre) berörs mer översiktligt för att tillsammans skapa ett sammanhang.

 1. Föreningsledning
 2. Sociala förutsättningar
 3. Praktiska förutsättningar
 4. Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer
 5. Expertkompetenser och andra stödjande resurser
 6. Familj
 7. Andra föreningar/nätverk
 8. Kompisar
 9. Skola/arbetsgivare
 10. Gymnastikförbundet
 11. Internationella idrottsorganisationer
 12. Internationell konkurrens
 13. Nationella idrottsorganisationer
 14. Sponsorer/samarbetspartners
Arbetsmodell cirkeln styrelsehandboken

Om du har frågor kring materialet eller processen tar du kontakt med:

Helen Åkerman

Verksamhetsutvecklare förening