Tydliga

Tydliga och Gymnastikförbundet har ett mångårigt samarbete bakom sig, vilket fördjupades under 2016. En sponsordel som är kopplad till hela gymnastiken och den utvecklingsmodell som svensk gymnastik arbetar med. Den andra delen fokuserar på området medicinsk stöd, där ett projekt har påbörjats under hösten 2016. Projektet drivs i samarbete med Svedea och Riksidrottsförbundet.

Läs mer om projektet medicinskt stöd här

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer