Svensk Gymnastik Vill

Svensk Gymnastik erbjuder en omfattande verksamhet. Alla vi tillsammans; aktiva, medlemmar, ledare, styrelseledamöter, anställda, domare och utbildare bildar helheten Svensk Gymnastik. Tillsammans är vi nästan 230 000 stycken.

Med vår strategiska plan 2028 kraftsamlar vi mot vår gemensamma vision att ge alla människor, oavsett bakgrund och förutsättning, möjlighet till att uppleva rörelse hela livet. För oss på Gymnastikförbundet ger Svensk Gymnastik Vill vägledning och vi hoppas att du i ditt uppdrag i din förening ska känna likadant. När vi tillsammans jobbar mot samma mål blir vi starkare och mer framgångsrika, både som verksamhet och som samhällsaktör.

I Svensk Gymnastik Vill 2023–2024 har vi samlat de gemensamt fattade beslut som beskriver vart vi vill och på vilket sätt verksamheten inom Svensk Gymnastik förväntas bedrivas.

Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå. Det önskade läget 2028 konkretiserar visionen genom fem förnyelseresor och som förväntas bidra till att nå vårt önskade läge. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.

Värdegrunden och uppförandekoden beskriver det ledarskap och de beteenden som vi förväntar oss ska genomsyra vårt sätt att vara med och mot varandra i alla sammanhang.

Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är både föreningens och Gymnastikförbundets metod för hur vi bedriver och utvecklar våra verksamheter.

Stort tack för ditt engagemang - på träningar, möten, i styrelserum, på tävlingar och utbildningar. Vi har en fantastisk rörelse som möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva gemenskap och där rörelse är vårt gemensamma språk.

-Förbundsstyrelsen