Kommittéer, råd och nämnder

KOMMITTÉER

GRUPPTRÄNINGSKOMMITTÉN

Just nu har finns ingen Gruppträningskommitté då vi kommer att starta om och göra en utvecklingsplan för gruppträning, motion, vuxengympa och senior-området inom Svenska Gymnastikförbundet. Vi kommer under våren 2023 kontakta flera personer som är intresserade av detta område.

UPPVISNINGSKOMMITTÉN

Eija Österberg, ordförande
eija.osterberg@gmail.com

Maria Ståhl
maria.stahl@sisuidrottsutbildarna.se

Christian Vilppola
Christian.vilppola@uniarts.com

Johanna Gringmann
johanna_gringman@msn.com

BARNKOMMITTÉN

Camilla Carlén, ordförande
camilla.carlen@gymnastik.se

Mats Nydesjö
mats.nydesjo@gymnastik.se

Margareta Bäckström Lindgren
margareta.backstrom-lindgren@gymnastik.se

Ida Larsson
ida.larsson@gymnastik.se

KOMMITTÉN FÖR PARAGYMNASTIK

Birgitta Green
Birgitta.Green@gymnastik.se

Hannah Lind
hannah.m.lind@gmail.com

Anna Lindh

Elin Amb

Ronja Madsen

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR KVINNLIG ARTISTISK GYMNASTIK

My Lindskog-Andersson
my.andersson@gymnastik.se

Sara Rumbutis
sara.rumbutis@gymnastik.se

Annzinita Malmborg
annzinita.malmborg@gymnastik.se

Rebecca Ericsson Lyrdal
rebecca.lyrdal@gymnastik.se

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR MANLIG ARTISTISK GYMNASTIK

Lars Stenberg, ordförande
lars.stenberg@gymnastik.se

Jens Hummel
070-693 12 10, jens.hummel@gymnastik.se

Roland Himberg
roland.himberg@gymnastik.se

Peter Gustafsson
peter.gustafsson@gymnastik.se

Hans Goldring
hans.goldring@gymnastik.se

Andreas Getzman
andreas.getzman@gymnastik.se

Per Forsström (adjungerad)
per.forsstrom@gymnastik.se

TRUPPTÄVLINGSKOMMITTÉN

Sofia Svegander, ordförande
ttk@gymnastik.se

Emil Deckner
ttk@gymnastik.se

Caroline Torstensson
ttk@gymnastik.se

Felix Bogren-Lindahl, adjungerad.
ttk@gymnastik.se

Lotta Nilsson
ttk@gymnastik.se

Per Sjöstrand, adjungerad. Främst internationella frågor
ttk@gymnastik.se

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR RYTMISK GYMNASTIK

Ida Rodriguez, sammankallande
i.rodriguezmagdalena@gmail.com

Irene Wennman
irene@wennman.eu

Maria Lönn
maria.lonn@gymnastik.se

TRAMPOLINTÄVLINGSKOMMITTÉN

Jenny Söderlund, ordförande
070-585 25 60, jenny.soderlund@gymnastik.se

Paula Nordöen
paula.nordoen@gymnastik.se

Madeleine Stjernberg
madeleine.stjernberg@gymnastik.se

Adam Dahlstedt
adam.dahlstedt@gymnastik.se

Gustav Tingelöf, aktivas representant
gustav.tingelof@gymnastik.se

NATIONELL SAMORDNARE FÖR AEROBIC GYMNASTICS

Marie Andersson
070-531 98 87, marie.andersson@gymnastik.se

PARKOUR/TRICKINGKOMMITTÉN

Ahmed Al-Breihi, ordförande
ahmed.albreihi@gymnastik.se

Erik Isberg
erik.isberg@gymnastik.se

Xinga Li
xinga.li@gymnastik.se

Nivin Shaker
nivin.shaker@gymnastik.se

Hannes Larsson
voltarnlarsson@gmail.com

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR HOPPREP

Hopprepskommittén
htk@gymnastik.se

Liv Murmark, ordförande
liv.murmark@kampinge.com

Kajsa Murmark
kajsa.murmark@gymnastik.se

Ann Nordin
ann.nordin@kulann.com

Svante Bengtson
svante.bengtson@gymnastik.se

Petra Bohm
petra_hopprep@hotmail.com

Pauline Lager Brink
pauline.lager.brink@gymnastik.se

Råd och nämnder

INTERNATIONELLA RÅDET

Malin Eggertz-Forsmark, ordförande
070-531 62 45, malin.eggertz.forsmark@gymnastik.se

Margaret Sikkens Ahlquist
sikkens@planet.nl

Per Sjöstrand

Maria Ståhl
08-699 62 66, 070-267 10 83, maria.stahl@sisuidrottsutbildarna.se

GYMNASTIKOMBUDSMANNEN

08-699 64 76, gymnastikombudsman@gymnastik.se

JURIDISKA NÄMNDEN

Ragnar Palmkvist, ordförande
070-203 29 96, ragnarp@me.com

Anders Bohlinder

Marit Englund

Petra Götell

Jenny Samuelsson