Vår organisation

Så är vi organiserade

Svenska Gymnastikförbundet är en ideell organisation som bildades 1904 och är en av 71 specialidrottsförbund (SF) som bildar Riksidrottsförbundet (RF).

Medlemmar i Gymnastikförbundet är alla 990 gymnastikföreningar, som är de som genomför den praktiska gymnastikverksamheten.

Gymnastikförbundets högsta beslutande organ är Förbundsmötet som genomförs vartannat år. Röstberättigande ombud på Förbundsmötet är samtliga medlemsföreningar i Gymnastikförbundet.

Förbundsmötet väljer Förbundsstyrelsen som består av förbundsordförande och åtta ledamöter. Nuvarande förbundsordförande är Anna Iwarsson. Till sin hjälp har styrelsen ett nationellt kansli som till sin huvuddel finns placerad i Idrottens Hus, Stockholm (bredvid Folksamskrapan, Skanstull). Nuvarande generalsekreterare är Cattis Espmark.

Förbundsstyrelsen har delegerat ansvaret för olika verksamheter till det nationella kansliet, kommittéer och råd. Gymnastikförbundet är geografiskt indelat i åtta regioner. Till medlemsföreningarnas stöd finns även åtta regionala kanslier.

GYMNASTIKEN I SIFFROR

Nyfiken på hur vår organisation ser ut i siffror?

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer