Kommitté och kontakt

Drillkommitteen utgörs av en styrgrupp, som ansvarar för övergripande frågor, och fem arbetsgrupper som arbetar med mer detaljerade frågor. Våra grupper arbetar aktivt för att koordinera drillverksamheten i Sverige samt säkerställa årsplaner.

Kontaktuppgifter:

Styrgruppen: styrelse@drill.se och drill@gymnastik.se

Marschgruppen: marsch@drill.se

Kurs-och Utbildningsgruppen: utbildning@drill.se

Tekniska gruppen: tekniska@drill.se

Tävlingsgruppen: tavling.drill@gymnastik.se

Domare: domare@drill.se

Domarkårens sammankallande: domarkommitten@drill.se

Aktivas grupp: aktivasgrupp@drill.se

Kommunikation: kommunikation@drill.se