Önskat läge 2028

En bild

Tillsammans vill vi genomföra en gemensam förflyttning. År 2028 är det önskade läget att Svensk Gymnastik präglas av:

  • Öppna och innovativa föreningsmiljöer
  • En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse
  • En positiv och pådrivande kraft i samhället

För att lyckas uppnå önskad målbild 2028 tar Svensk Gymnastik kraft i fem förnyelseresor.

Förnyelseresor - Svensk Gymnastiks prioriterade områden

På förbundsmötet 2020 beslutade vi om hur vi vill att Svensk Gymnastik ska se ut i framtiden och det mynnade ut i vårt önskade läge 2028. För att nå dit arbetar vi med fem prioriterade områden som vi kallar förnyelseresor:


1. En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse

2. Ledande inom grundmotorisk träning

3. Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer

4. En hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet

5. En stolt och modig gymnastikrörelse