Internationellt utbyte

Ansökan om tillstånd vid deltagande på internationella tävlingar/utbyten regleras i Tekniskt reglemente.

Tillståndsansökan internationell tävling/läger för barn under 13 år

Ansökan om tillstånd för internationella tävlingar/utbyte för barn under 13 år, måste alltid skickas in till Gymnastikförbundet i god tid. Senast 30 dagar innan avresa. Du skickar in din ansökan om tillstånd genom att fylla i följande formulär:

Vi kommer att kontakta er då vi har läst igenom ansökan med ett godkännande eller avslag. Om tillståndet inte godkänns kommer ni att få en motivering om varför. Det är då möjligt att korrigera ansökan och skicka in på nytt.

Formulär - tillstånd för gymnaster under 13 år:
- Länk till formulär

Trots att RF:s anvisningar säger att barn inte ska tävla internationellt kan undantagsvis gymnaster under 13 år tillåtas att delta om en internationell tävling har regler som är anpassade för bedömning av yngre gymnaster och om särskild motivering görs för varför deltagande ska tillåtas, exempelvis sociala sammanhang. Antalet undantag från RF:s anvisningar med hänvisning till detta ska dock minska för varje år.

Övriga blanketter för andra tillstånd:
- Bilaga 1: Tillstånd att arrangera tävling Excel, 41 kB.
- Bilaga 2: Tillstånd för byte av förening Excel, 30 kB.
- Bilaga 4: Tillstånd för internationellt arrangemang Excel, 17 kB.

Anmälan om deltagande vid internationell tävling/läger 13+

Om er förening kommer att delta vid ett internationellt läger eller tävling med gymnaster som är äldre än 13 år, behövs ingen ansökan om tillstånd. Däremot behöver ni göra en anmälan om att ni planerar att delta. Anmälan gör ni via följande formulär:

Vi kommer att läsa igenom anmälan och kontakta er om det skulle vara något avvikande i er anmälan. Om inte, anses anmälan gått igenom och vi noterar tävlingen/lägret ni kommer att delta på.

Formulär - anmälan för gymnaster över 13 år:
- Länk till anmälan

Läger/kurser som arrangeras av European Gymnastics

När det gäller intresseansökning i samband med EG-läger/EG-kurser inom aerobic gymnastics, läggs aktuella läger upp som nyhet i nyhetsflödet med deadline om när intresse senast ska inkomma till nationella kansliet.

För att delta på European Gymnastics (junior) träningsläger ska gymnasterna tävla på minst USM alternativt på Svenska cupen nivå. Dispens kan ges till gymnast som har kvalificerat sig till minst USM/Svenska cupen men ej hunnit tävla på den nivån. Gymnasten ska också vara van och förberedd på träning av tuff karaktär.

För att gå Coach utbildning ska minst Gymnstikförbundets steg 1 aerobic ha genomförts. Därutöver är det krav att kunna läsa och förstå engelska då utbildningen genomförs på engelska