Stipendium

En bild

Bakgrund till T.I.F-stipendiet

Kamratföreningen T.I.F – som står för Torgdagarnas Idrottsförening – bildades 1928 av åtta gymnasister vid Högre Allmänna Läroverket i Halmstad.
De dagar i veckan då det var torgdag i Halmstad, fick de åtta pojkarna låna gymnastiksalen på Läroverket för att gymnastisera tillsammans

1948 skapade föreningen en stipendiefond. Ur denna delades ett stipendium ut genom omröstning till "en god gymnast och god kamrat". 1981 donerades pengarna till dåvarande Hallnads gymnastikförbund och enligt gåvobrevet skulle 9/10 av den årliga avkastningen utdelas i form av ett stipendium.

Följande står att läsa i gåvobrevet gällande stipendiets kriterier och ändamål:

”Stipendiet delas ut varje eller vartannat år (beroende på tillgången på ekonomiska medel) till en juniorgymnast (högst 18 år) eller till en ungdomstrupp som bidrag för bevistande av träningsläger eller annan förkovran inom sin idrott.
Stipendiaten ska vara medlem i en förening tillhörande Gymnastikförbundet
Väst och föreningen ska vara verksam inom det geografiska område som utgjorde Hallands län den 31/12 2009.
Gåvogivarens intention är att stipendiet ska vara till gagn för halländska gymnaster.”

Stipendiet delas ut i samband med Gymnastikförbundet Västs årsmöte.

Ansökningshandlingar Word, 43 kB.