Medicinsk resurs i förening

Engagera en medicinsk resurs till din förening

Till dig som känner att din förening har en pågående uttalad elitsatsning eller har satt mål att ni ska satsa för att bli det i framtiden kan det vara klokt att se över hur ni vill arbeta med medicinskt stöd inom föreningen. Ett gott råd kan vara att engagera en eller flera medicinska resurser som kan behandla era gymnaster i verksamhet och/ eller på klinik. Det har visat sig att närheten till en medicinsk resurs ökar möjligheterna för den aktive och föreningens tränare att, i samverkan, hitta former för skadepreventiv träning och rehabiliteringsträning efter eventuell skada.

Gymnastikförbundet tillhandahåller en mall för hur ett sådant uppdragsavtal kan tecknas. Word, 29 kB.