Juridisk nämnd

Gymnastikförbundet har en juridisk nämnd. Nämnden är beslutande i bestraffningsärenden.

Enligt beslut vid förbundsmötet 2014 ska nämnden bestå av en blandning av ledamöter med juridisk kompetens och kännedom om svensk gymnastik. Juridiska nämnden väljs vid förbundsmötet.

Till juridiska nämnden kan man anmäla ärenden som handlar om kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar. Nämndens uppdrag är att vara enda beslutandeinstans inom Gymnastikförbundet i bestraffningsärenden.

Anmälan till juridiska nämnden sker till juridiska.namnden@gymnastik.se (nämndens ordf.)

Använd gärna denna anmälningsblankett Pdf, 288 kB.

Eventuella överklaganden sker till Riksidrottsnämnden (RIN).

I juridiska nämnden sitter:

Ragnar Palmkvist, ordförande

Anders Bohlinder

Marit Englund

Petra Götell

Jenny Samuelsson