Samarbete med Bris

Alla barn har rätt att hålla på med idrott och samtidigt känna sig trygga. Som en del i trygghetsarbetet har Gymnastikförbundet inlett ett samarbete med Bris.

Vi vet att unga kan ha svårt att berätta om det som är jobbigt och inte känns rätt och då kan det vara skönt att ha någon utomstående att höra av sig till. Därför har vi sträckt ut handen till Bris.

Catharina Espmark, generalsekreterare på Gymnastikförbundet

Samarbetet syftar till att du som är upp till 18 år och är en del av Svensk Gymnastik ska veta att du kan höra av dig till Bris om du inte vill eller kan prata med någon du har förtroende för hemma, i skolan eller i din förening. I kontakt med Bris är du alltid anonym och behöver inte säga vem du är.

Du som är under 18 år och behöver stöd är välkommen att höra av dig till Bris. Alla kuratorer på Bris är riktiga personer som är utbildade i och vana vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Det finns flera sätt att kontakta en Briskurator, här kan du välja det sätt som känns bäst för just dig.

För dig som är idrottsledare finns en särskild stödlinje. Vi vet att det kan uppstå vissa frågor som kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam. Via idrottsledarlinjen kan Bris erfarna kuratorer ge råd och vägledning till dig som känner oro för ett barn i din förening.

För dig som är vuxen och som har frågor eller funderingar som rör barn och unga finns en särskild stödlinje. Av Bris erfarna kuratorer kan du få stöd och vägledning om hur du kan förändra ett barns situation till det bättre.

Informera om samarbetet

Hjälp till att synliggöra samarbetet så det blir lätt för de aktiva och ledare som vill höra av sig till Bris. Ett sätt är att sätta upp affischer där ni tränar. Ett annat är att dela informationen i de digitala kanaler som ledare och aktiva använder i sin kommunikation. Nedan finns några olika varianter för nedladdning och spridning.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Bris stödjer barn och unga på flera sätt. Dels via vår stödlinje dit barn kan ringa, chatta eller mejla med en kurator, dygnet runt, men även gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator på någon av våra Brismottagningar på fem orter. För vuxna som har frågor om barn finns Bris vuxentelefon, som också finns på arabiska och ukrainska, samt Bris stödlinje för idrottsledare.

Information om hur du kontaktar Bris